Thứ Tư, 17 tháng 3, 1971

Gạch ngói Đại La

Ai đến Xí nghiệp gạch ngói Đại La nhiầu lần, mới thấy được ở đây, hiện nay từ con người đến cảnh vật, hầu như tất cả đều mang sắc thái mới, và có những biến chuyển mới. Một nét nổi bật là so với cùng thời gian này năm ngoái, tháng 1 và tháng 2 năm nay, giá trị tổng sản lượng tăng 25% ; gạch viên thành phẩm tăng 34% ; ngói lá nem tăng 39 % và năng suất lao động tăng 6,5%.

Ba năm liền từ 1967 đến 1969, mặc dủ đã vượt qua nhiều khó khăn vẫn không hoàn thành kế hoạch năm nào. Thế mà chỉ tiêu kế hoạch năm 1970 lại tăng gãp rưỡi năm 1969. Liệu có hoàn thành được không ? Qua sáu tháng đầu năm, thời tiết rất tốt nhưng xí nghiệp mới chỉ làm được hơn 41% kế hoạch cả năm. Còn sáu tháng nữa, nhiệm vụ khá nặng nề, thời tiết lại không thuận lợi, cứ cái đà ấy chẳc chắn không thể hoàn thành được. Trước tinh hình đó và nhẳm đáp ứng yêu cầu cấp thiết tăng nhanh tốc độ xây dựng cơ bản, Thành ủy Hà Nội và cục xây dựng giúp xí nghiệp bằng nhiêu biện pháp, tạo điều kiện cho xí nghiệp tiến lên những bước mới vững chắc. Xí nghiệp có thêm một số cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lỷ kinh tế. Một số biện pháp mới được đề ra với quyết tâm hoàn thành bằng được kể hoạch Nhà nước năm 1970. Một cuộc đại hội công nhân, viên chức bất thường động viên toàn xí nghiệp tiến mạnh. Phong trào thi đua nhen mạnh lên từ đây. Không như trước đây biện pháp đề ra không có người đôn đốc thực hiện, bây giờ mỗi phó giảm đốc, ngoài việc phụ trách từng ban, còn chịu trách nhiệm theo dõi sát một phân xưởng để thường xuyên nẳm vững tình hình thực hiện kế hoạch, những mâu thuẫn mới nảy sinh trong quá trình sản xuất và có biện pháp giải quyết kịp thời. Các phòng ban nghiệp vụ cũng vậy, xuống phân xưởng kiểm tra đều đặn, xem xét tình hình và giúp đỡ giải quyết khó khăn. Đảng ủy và ban giám đốc phối chặt chẽ giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm.

Đầu năm 1970, xí nghiệp gặp một số khó khăn không được giải quyết kịp thời như đất, than thiếu, không đủ phên che cho nên 17 vạn viên gạch dầm mưa dãi nằng bị vỡ. Cuối năm 1970, giám đốc trực tiếp đi liên hệ với các nơi nhằm gíải quyết vấn đề cung cấp, vận chuyển nguyên liệu, chất đốt và dùng vải bạt thay phên nứa khó mua che cho gạch mới nặn.

Vật tư đủ, chỉ đạo sản xuất kịp thời, xí nghiệp đi vào chấn chỉnh tò chức sản xuất. Một số phân xưởng và tổ sản xuất được bổ sung cán bộ hiểu biết thực tế và có năng lực chỉ đạo. Một số tổ sản xuất được sẳp xếp lại. Dây chuyên sản xuất cũng được thay đổi theo phương án mới. Trước đây, khâu vận chuyển là một khâu quan trọng và nặng nhọc lại có cả người già, người yếu, nay thì hoàn toàn là thanh niên khỏe mạnh. Do sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý ở máy gạch A Văn Điền trước có 48 người, bình quân một ngày sản xuất được l6.000 viên gạch, nay chỉ cần 40 người mà sản xuất được 21.000 viên, có ngày tới 25.000 viên. Khâu vận chuyển ở bộ phận máy gạch A trước cần 18 người nay chỉ cần 14 người. Hấu hết các phân xưởng, tổ sản xuất phát động phong trào thi đua "ngày công, giờ công cao", "không đạt mức không về". Ngày công, giờ công có ích tăng lên rõ rệt: từ 17 -18 ngày trong một tháng lên 21 ngày, có tháng lên 23 ngày.  Ở tồ băng chuyền chưa có trường hợp nào nghỉ không lý do chính đáng. Tinh thần làm chủ tập thể được đề cao : Anh chị em bảo vệ than, củi của xí nghiệp; đấu tranh chống những hiện tượng xâm phạm của công.

Để thực hiện kế hoạch năm 197l cao gấp gần hai lần năm 1970, bên cạnh việc cải tiến tổ chứcc lao động, tồ chức sân xuất, xí nghiệp còn xây dựng các định mửc mới, điều chỉnh định mức cũ, tạo điều kiện cho việc trả lương theo sản phẩm... Thu nhập của công nhân hàng tháng thường tăng gần 10 đồng so với tiền lương cấp bậc.

Mặc dù hiện nay vẫn còn phân tán thành ba bộ phận cách nhau hàng chục ki lô mét, xí nghiệp vẫn duy trì cách chỉ đạo sàn xuất theo tiến độ. Hằng ngày, hằng tuần, nửa tháng, hằng tháng và hằng quý đều có kế hoạch sản xuất cụ thể. Các đồng chí cán bộ phân xưởng, tổ sản xuất nẳm chắc được kế hoạch tác nghiệp hằng ngày, tính toán chu đáo để có biện pháp phấn đấu thực hiện bằng được kế hoạch đã đề ra. Nhiều cán bộ bám lò nung liên hoàn ba bốn ngày liền để chỉ đạo sản xuất theo tiến độ.

 Những cố gắng của tập thể cán bộ; công nhân xí nghiệp gạch ngói Đại La dẫn đến kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1970.  Và tạo nên khí thế sôi nổi, phấn khởi trong phong trào lao động sản xuất đầu năm 1971. Lò nung liên hoàn và các lò thủ công đang đua nhau rực lửa suốt đêm ngày. Những viên gạch, ngói đỏ chói, thẳm hồng tuôn ra không ngừng như những dòng suối. Đoàn xe nối đuôi nhauu chở gạch ngói Đại La đi khắp nơi góp phần xây dựng nền mống của chủ nghĩa xã hội.

Xuân Áng
Báo Nhân Dân, Số 6173, 17 Tháng Ba 1971

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi