Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Bắc Giang: Hỗ trợ kinh phí tháo dỡ lò gạch, ngói thủ công

Tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ đối với lò nung gạch, ngói thủ công đã và đang hoạt động sản xuất gạch, ngói từ trước ngày 1/3/2010 (theo lộ trình xóa bỏ lò gạch, ngói thủ công) nay tự giác tháo dỡ theo quy định.


Mức hỗ trợ như sau: Lò công suất từ 10 vạn viên trở xuống được hỗ trợ 1 triệu đồng/lò; lò công suất trên 10 vạn viên đến 20 vạn viên: 2 triệu đồng/lò; lò công suất từ trên 20 vạn đến 30 vạn viên: 3 triệu đồng/lò; lò công suất từ trên 30 vạn viên: 4 triệu đồng/lò.
Tuy nhiên, tỉnh Bắc Giang sẽ không hỗ trợ đối với lò nung gạch ngói thủ công xây dựng từ sau ngày 1/3/2010 hoặc trường hợp chủ lò không tự giác tháo dỡ, phải cưỡng chế.

Nguồn kinh phí hỗ trợ và kinh phí cưỡng chế khi thực hiện tháo, dỡ lò gạch, ngói thủ công theo Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh do ngân sách huyện, thành phố bố trí.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn UBND huyện, thành phố trình tự, thủ tục để thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ tháo, dỡ lò gạch, ngói thủ công, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Kim Linh
(Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi