Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Gốm Đất Việt đảm bảo các tiêu chí về môi trường

Ông Vũ Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường cũng như các kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Nhờ đó, chất lượng môi trường ở nhiều khu vực từng bước được cải thiện, công tác xã hội hoá trong bảo vệ môi trường thực hiện tốt. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tự giác đầu tư kinh phí xây dựng, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý chất thải, thực hiện chương trình tự giám sát chất lượng môi trường, điển hình như: Công ty Than Mạo Khê, Công ty CP Gốm Đất Việt đem lại hiệu quả tích cực trong sản xuất và bảo vệ môi trường.

lo say nung gom dat viet
Hệ thống lò nung, sấy sản phẩm của Công ty CP Gốm Đất Việt đảm bảo các tiêu chí về môi trường.

Hàng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường đều phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định, kiểm tra đánh giá tác động môi trường tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về hoạt động xả thải vào nguồn nước, khai thác khoáng sản... Cụ thể, đã kiểm tra việc xả thải của  Công ty CP Gốm Đất Việt, Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê, các Công ty Than: Mạo Khê, Hồng Thái... Qua việc kiểm tra thường xuyên, các cơ quan chức năng đã kịp thời chấn chỉnh một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt công tác bảo vệ môi trường, như: Xử lý việc Xí nghiệp sản xuất Gốm sứ Đông Triều gây ô nhiễm môi trường hay việc doanh nghiệp tư nhân Anh Đức trong quá trình sản xuất bao bì đã xả thải xuống hồ Tân Yên gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp...  

Nhờ quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ môi trường nên trong thời gian qua công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Nhiều xã, thị trấn đã tổ chức ngày vệ sinh môi trường, huy động các em học sinh, hội viên các đoàn thể chính trị, xã hội và cộng đồng dân cư tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; hình thành mô hình phụ nữ tự quản, thanh niên tự quản tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Với những cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, hiện nay đã có 95% lượng rác thải tại các xã, thị trấn được thu gom và xử lý. Toàn huyện có 94/147 thôn sử dụng dịch vụ thu gom rác thải, 19/19 xã có tổ thu gom rác. Rác thải được thu gom và tập kết lại tại bãi rác của các xã để đốt hoặc chôn lấp. Hiện tỷ lệ dân số đô thị và nông thôn toàn huyện được cấp nước sạch và sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia đạt 90%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên  địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế. Cụ thể là công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên. Do nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn hẹp, chưa đảm bảo cho hoạt động môi trường; kinh phí cho công tác phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường, đánh giá chất lượng môi trường còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu chuyên môn, nhiệm vụ đặt ra. Cán bộ làm công tác môi trường tại các xã, thị trấn chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo về chuyên ngành, không có các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác kiểm tra môi trường.

Mặc dù các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, nhưng việc tự giác chấp hành, áp dụng đầy đủ các biện pháp về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc trách nhiệm trong việc đăng ký nguồn thải chất thải nguy hại, chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, chưa lập đề án bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, chưa đầu tư đầy đủ các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đầy đủ. Đặc biệt thời gian qua, vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường, làm bức xúc trong nhân dân.

Hiện nay Đông Triều chưa có nhà máy xử lý rác đạt tiêu chuẩn rác thải công nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt đô thị và nông thôn ngày càng lớn nhưng việc xử lý chủ yếu bằng chôn lấp, tiêu huỷ thủ công dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Để bảo vệ môi trường một cách bền vững, thời gian tới huyện cần phải quan tâm, tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp và sớm giải quyết những hạn chế cũng như bất cập trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo Đặng Nhung - Báo Quảng Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi